Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Investeste în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Axa prioritara 1: Educatia si formarea în sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere
Domeniul major de interventie 1.5: Programe doctorale si post-doctorale în sprijinul cercetarii

 

Proiect PERFORM

Performanta sustenabila în cercetarea doctorala si post doctorala

Numarul de identificare al contractului: POSDRU/159/1.5/S/138963

 

Parteneri in proiect: