MATERIALE HIBRIDE DE TIP POLIMER-ARGILA POROASA HETEROSTRUCTURATA DESTINATE ELIBERARII CONTROLATE A MEDICAMENTELOR (DELPOCLAY)

Nr. contract: 154/18.07.2012

Finantare: Buget de Stat - Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării
Programul : PARTENERIATE- PROIECTE COLABORATIVE DE CERCETARE APLICATA
Valoarea totala a proiectului: 3.250.000 lei (din care 3.000.000 lei de la buget, 250.000 lei cofinantare)
Durata contractului: 36 luni (iulie 2012 - iulie 2015)
Autoritatea Contractantă: UEFISCDI
Contractor: UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI
Director proiect: Conf. dr. ing. Sorina-Alexandra GAREA

 

1.     PARTENERI IMPLICATI IN PROIECT

Rol

Denumirea organizatiei

CO(P1)

Universitatea POLITEHNICA DIN BUCURESTI

P2

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE SI PETROCHIMIE - ICECHIM

P3

CENTRUL DE CERCETARE SI PRELUCRARE PLANTE MEDICINALE PLANTAVOREL S.A

P4

SC METAV-Cercetare Dezvoltare

 

2. PREZENTARE

           Proiectul propune dezvoltarea unor noi materiale hibride cu aplicatii in domeniul sistemelor cu eliberare controlata si tintita a medicamentelor caracterizate printr-o toxicitate ridicata si o solubilitate scazuta in apa. Sinteza acestor materiale hibride implica obtinerea unor gazde poroase heterostructurate modificate cu diversi agenti cu functii multiple.

            Prezentul proiect cuprinde urmatoarele directii de cercetare:

 

  1. Obtinerea unor gazde poroase heterostructurate pornind de la argile naturale cationice si anionice
  2. Organofilizarea gazdelor poroase heterostructurate utilizand diferite strategii
  3. Dezvoltarea unor metode eficiente de incapsulare a substantelor active in argilele sintetizate
  4. Obtinerea si testarea materialelor hibride de tip polimer-gazda poroasa heterostructurata –substanta activa
  5. Obtinerea unor tablete pentru administrare orala

 

3. RAPOARTE DE ACTIVITATE

  ETAPA I/31.12.2012

Plan de realizare            Rezultate

  ETAPA II/31.12.2013

Plan de realizare            Rezultate            Diseminare

  ETAPA III/31.12.2014

Plan de realizare            Rezultate            Diseminare